ՀՀ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ
Լիցենզիա
ՔՊԼ N 18197
Կարգավիճակը
ԳՈՐԾՈՒՄ Է
Սերիան և համարը
ՔՊԼ N 18197
Պետական կառավարման լիազորված մարմին
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Լիցենզիան տված պետական մարմին
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Գործունեության բնագավառը
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
Գործունեության տեսակը
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՉ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ` 300 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ` ՄԻՆՉԵՎ ԵՐԿՈՒ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ՈՒ ՄԵԿ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ՀԱՐԿ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ, ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԲԱԶՄԱԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, 150 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ՕԺԱՆԴԱԿ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, 50 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿՆԵՐԻ, 1000 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ՋԵՐՄՈՑՆԵՐԻ, 500 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 100 ՔՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ)
Տրվել է՝
2021-12-21
Լիցենզավորված անձ՝
«ԴԵԿԱ 10» ՍՊԸ
Լիցենզավորված անձի գտնվելու վայրը
ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԴԱՎԹԱՇԵՆ, 1-ԻՆ ԹԱՂ. 30, 4
Գործողության ժամկետը
ԱՆԺԱՄԿԵՏ